หน้าหลัก
www.mba-online-program.com

ข่าวบอกบุญ

 

อับั้มภาพปฏิบัติธรรมประจำปี  - ๒๕๕๕


ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 ชันษา


และถวายมุทิตา แด่ พระครูวิจารณ์ศุภวัตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี

 วัดแม่ใจใต้ (สาขาที่๗๐ ของหนองป่าพง)

  เลขที่ ๓๕๖ หมู่ ๑๘ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐ โทร  ๐๘-๑๒๘๘-๘๖๘๘


 

 

ประมวลภาพกิจกรรมในวัด

 

พระครูวิจารณ์ศุภวัตร
แสดงธรรมณ.วัดป่าตำแยเรื่องดีแตก
ณ วัดขันติธรรม
แสดงธรรมเรื่อง กายใจ
ทางเจริญ-ทางเสื่อม
สวดบารมีสามสิบทิศ
สวดบารมีสามสิบทิศ1
สวดบารมีสามสิบทิศ2
สวดบารมีสามสิบทิศ3
สวดบารมีสามสิบทิศ4
สวดบารมีสามสิบทิศ5
สวดบารมีสามสิบทิศ6
ประวัติวัดแม่ใจใต้
ประวัติวัดแม่ใจใต้1
ประวัติวัดแม่ใจใต้2
ประวัติวัดแม่ใจใต้3
 

 

Copyright : 2011 วัดแม่ใจใต้
These website are best viewed with an 1024x768 screen resolution.